Voortgang Project

Informatieavonden

Op de informatieavonden hebben we ongeveer 200 geïnteresseerden kunnen verwelkomen.  Dit verrassende aantal was ongeveer twee maal het aantal aanmeldingen dat we hadden ontvangen. Op de avonden is informatie verstrekt over de opzet van het project, over de energiecoöperatie en Leon Jurg van Cobalt heeft een toelichting gegeven op de technische installatie die is geoffreerd. Anke Jurg heeft toegelicht hoe Cobalt de opdrachtgever ondersteunt  bij het terugvragen van de B.T.W.

Al met al kunnen we terugkijken op vier succesvolle bijeenkomsten.

Uitgebrachte offertes

Dat niet alleen de gemeente Nunspeet en de energiecoöperatie de avonden als succesvol hebben ervaren blijkt wel uit het feit dat de voorlichting er toe geleid heeft dat  meer dan 140  belangstellenden een offerte hebben gevraagd.

Eerste paneel

Offertes zijn mooi, maar uiteindelijk gaat het er om dat er panelen op het dak komen te liggen.

We zijn er dan ook trots op dat we kunnen melden dat op woensdag 2 oktober de eerste panelen geïnstalleerd zijn.

We hebben hier samen met de betreffende bewoners, de gemeente en de installateur op gepaste wijze aandacht aan gegeven.