NunspeetEnergie

NunspeetEnergie is een coöperatie die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Piet de Zwarte en Phillipine Vinke stonden aan de basis van de coöperatie. Het bestuur van NunspeetEnergie bestaat inmiddels uit vijf gedreven inwoners uit de gemeente Nunspeet. 

 


Missie / Visie

Het verhaal van een duurzame samenleving is de laatste tijd trending over de gehele wereld. Vele onderzoeken wijzen uit dat wij hard bezig zijn om onze planeet te verwaarlozen en hem eigenlijk kapot te maken. Door de komst van onder andere zonnepanelen kunnen we stroom opwekken op een duurzame manier. De zon is, net als water en wind, een bron die onuitputtelijk is. Door het opwekken van stroom uit zo’n bron kunnen vele generaties nog genieten van de planeet aarde.

NunspeetEnergie zet zich op dit gebied in voor iedereen in de gemeente Nunspeet (Vierhouten, Elspeet, Hulshorst en Nunspeet) en levert een bijdrage aan de klimaat neutraliteit. NunspeetEnergie staat daarbij open voor alle duurzame energievormen, waarbij schaal, kennis en samenwerking belangrijk zijn. 

Vanuit deze missie zet NunspeetEnergie zich in voor:

  • Het initiëren van projecten voor het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen,
  • Het stimuleren van duurzame energieopwekking o.a. door projecten voor gezamenlijke inkoop,
  • Bewustwording, o.a. door het uitvoeren van warmtescans,
  • Het ondersteunen van lokale initiatieven,
  • Het vertegenwoordigen van inwoners op gemeentelijk en regionaal niveau, zoals bij de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES).

Onze missie:

"Samen gaan wij voor een duurzaam Nunspeet, voor deze én komende generaties"


Bestuur

Ton Marechal (Nunspeet) is als voorzitter in de voetsporen getreden van Philipine Vinke.  Ton heeft zich met zijn echtgenote in september 2019, na een buitenlands avontuur van 10 jaar in Frankrijk, gevestigd in Nunspeet. Nu hij gepensioneerd is heeft hij meer tijd om te genieten, maar ook om zich in te zetten voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
Piet de Zwarte (Elspeet) is secretaris van de coöperatie. Hij runde vroeger de sport accommodaties in Ermelo, waarvan er ooit één als 'groenste van Nederland' werd gekozen. Vanuit deze gedrevenheid is hij, samen met Philipine Vinke, initiatiefnemer geweest voor de oprichting van de coöperatie. 
Gert Wentzel (Nunspeet) is in het dagelijks leven Accountant. Hij is penningmeester. 

Michaël Nelck (Hulshorst) heeft Erwin van Overbeek opgevolgd als bestuurslid. Hij is in 2018 in Hulshorst komen wonen waar hij samen met zijn vrouw in 2019 een houten, duurzame gas-loze woning heeft laten bouwen.Michaël hecht waarde aan lokale initiatieven, zeker ter verbetering van duurzame energieopwekking.

Als meest recente aanwinst is Peter Spruijt (Nunspeet) toegetreden tot het bestuur. Peter woont sinds 1,5 jaar in Nunspeet en heeft kennis van en ervaring in windenergie. Hij wil de vereniging op dit punt gaan versterken. Daarnaast heeft Peter ervaring als raadslid voor de CU in de raad van Barneveld


Onze Partners

Verduurzaming kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking. NunspeetEnergie werkt daarom samen met verschillende partners, onder andere met