NunspeetEnergie

NunspeetEnergie is een coöperatie die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Piet de Zwarte en Phillipine Vinke stonden aan de basis van de coöperatie. Het bestuur van NunspeetEnergie bestaat inmiddels uit vier gedreven inwoners uit de gemeente Nunspeet. Alle vier de kernen zijn vertegenwoordigd. Zij hebben allemaal zonnepanelen om hun huis van groene elektriciteit te voorzien. Omdat ze méér willen bijdragen aan het energie neutraal maken van de gemeente Nunspeet, hebben zij het initiatief genomen voor het oprichten van de lokale energie coöperatie.


Missie / Visie

Het verhaal van een duurzame samenleving is de laatste tijd trending over de gehele wereld. Vele onderzoeken wijzen uit dat wij hard bezig zijn om onze planeet te verwaarlozen en hem eigenlijk kapot te maken. Door de komst van onder andere zonnepanelen kunnen we stroom opwekken op een duurzame manier. De zon is, net als water en wind, een bron die onuitputtelijk is. Door het opwekken van stroom uit zo’n bron kunnen vele generaties nog genieten van de planeet aarde.

NunspeetEnergie zet zich op dit gebied in voor iedereen in de gemeente Nunspeet (Vierhouten, Elspeet, Hulshorst en Nunspeet) en levert een bijdrage aan de klimaat neutraliteit. NunspeetEnergie staat daarbij open voor alle duurzame energievormen, waarbij schaal, kennis en samenwerking belangrijk zijn. 

Onze missie:

"Samen gaan wij voor een duurzaam Nunspeet, voor deze én komende generaties"


Bestuur

Ton Marechal is als voorzitter in de voetsporen getreden van Philipine Vinke.  Piet de Zwarte (Elspeet) runde vroeger de sport accommodaties in Ermelo, waarvan er ooit één als 'groenste van Nederland' werd gekozen. Hij is secretaris. Gert Wentzel (Nunspeet) is in het dagelijks leven Accountant. Hij is penningmeester. Erwin van Overbeek (Vierhouten) werkt in het dagelijks leven bij een organisatie die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt.


Onze Partners

Verduurzaming kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking. NunspeetEnergie werkt daarom samen met verschillende partners, onder andere met