NunspeetEnergie

NunspeetEnergie is een coöperatie die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Piet de Zwarte en Phillipine Vinke stonden aan de basis van de coöperatie. Het bestuur van NunspeetEnergie bestaat inmiddels uit vijf gedreven inwoners uit de gemeente Nunspeet. 

 

Oprichtingsakte Nunspeet Energie Cooperatie U A 2017 04 13
PDF – 1,0 MB 621 downloads
Huishoudelijk Reglement Nunspeet Energie Cooperatie U A
PDF – 174,8 KB 497 downloads

Missie / Visie

Het verhaal van een duurzame samenleving is de laatste tijd trending over de gehele wereld. Vele onderzoeken wijzen uit dat wij hard bezig zijn om onze planeet te verwaarlozen en hem eigenlijk kapot te maken. Door de komst van onder andere zonnepanelen kunnen we stroom opwekken op een duurzame manier. De zon is, net als water en wind, een bron die onuitputtelijk is. Door het opwekken van stroom uit zo’n bron kunnen vele generaties nog genieten van de planeet aarde.

NunspeetEnergie zet zich op dit gebied in voor iedereen in de gemeente Nunspeet (Vierhouten, Elspeet, Hulshorst en Nunspeet) en levert een bijdrage aan de klimaat neutraliteit. NunspeetEnergie staat daarbij open voor alle duurzame energievormen, waarbij schaal, kennis en samenwerking belangrijk zijn. 

Vanuit deze missie zet NunspeetEnergie zich in voor:

  • Het initiëren van projecten voor het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen,
  • Het stimuleren van duurzame energieopwekking o.a. door projecten voor gezamenlijke inkoop,
  • Bewustwording, o.a. door het uitvoeren van warmtescans,
  • Het ondersteunen van lokale initiatieven,
  • Het vertegenwoordigen van inwoners op gemeentelijk en regionaal niveau, zoals bij de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES).

Onze missie:

"Samen gaan wij voor een duurzaam Nunspeet, voor deze én komende generaties"

Onze Partners

Verduurzaming kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking. NunspeetEnergie werkt daarom samen met verschillende partners, onder andere met