NunspeetEnergie

NunspeetEnergie is een coöperatie die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Piet de Zwarte en Phillipine Vinke stonden aan de basis van de coöperatie. Het bestuur van NunspeetEnergie bestaat inmiddels uit vijf gedreven inwoners uit de gemeente Nunspeet. 

 


Onze missie:

"Samen gaan wij voor een duurzaam Nunspeet, voor deze én komende generaties"

Bestuur

Ton Marechal (Nunspeet) is als voorzitter in de voetsporen getreden van Philipine Vinke.  Ton heeft zich met zijn echtgenote in september 2019, na een buitenlands avontuur van 10 jaar in Frankrijk, gevestigd in Nunspeet. Nu hij gepensioneerd is, heeft hij meer tijd om te genieten, maar ook om zich in te zetten voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

 

Piet de Zwarte (Elspeet) is secretaris van de coöperatie. Hij runde vroeger de sport accommodaties in Ermelo, waarvan er ooit één als 'groenste van Nederland' werd gekozen. Vanuit deze gedrevenheid is hij, samen met Philipine Vinke, initiatiefnemer geweest voor de oprichting van de coöperatie.

 

Gert Wentzel (Nunspeet) is in het dagelijks leven Accountant. Hij is penningmeester. 

 

Michaël Nelck (Hulshorst) heeft Erwin van Overbeek opgevolgd als bestuurslid. Hij is in 2018 in Hulshorst komen wonen waar hij samen met zijn vrouw in 2019 een houten, duurzame gas-loze woning heeft laten bouwen.Michaël hecht waarde aan lokale initiatieven, zeker ter verbetering van duurzame energieopwekking.

 

Peter Spruijt (Nunspeet) is recent toegetreden tot het bestuur. Peter woont sinds 2,5 jaar in Nunspeet en heeft kennis van en ervaring in windenergie. Hij wil de vereniging op dit punt gaan versterken. Daarnaast heeft Peter ervaring als raadslid voor de CU in de raad van Barneveld

 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering is Ger de Peuter bij acclamatie benoemd tot algemeen bestuurslid van de energie coöperatie. Ger is sinds begin 2021 woonachtig in Hulshorst, waar hij na een lange loopbaan bij de rijksoverheid gevestigd is als zelfstandig adviseur voor overheden en organisaties. Als adviseur is hij momenteel betrokken bij de klimaatadaptieve groei ambities van de Regio Zwolle. Daarvoor is hij ruim 40 jaar als manager en directeur op diverse posten werkzaam geweest bij het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Zijn motivatie om zich als bestuurslid te willen inzetten voor Nunspeet Energie: “mijn hele loopbaan heeft in het teken gestaan van het bouwen aan duurzaamheid met als pijlers de 3P’: People, Planet en Profit en het besef dat we een leefbare wereld moeten achterlaten voor toekomstige generaties. Dat is waar we ons met de Energie coöperatie op lokaal niveau uiteindelijk ook voor inzetten.  Ik hoop met mijn kennis, ervaring en netwerk een betekenisvolle rol te kunnen vervullen en zie uit naar een goede samenwerking met de andere bestuursleden en leden van de coöperatie ”.

 

(voor meer informatie zie LinkedIn https://nl.linkedin.com/in/ger-de-peuter-32a4a112 ).

 

Onze Partners

Verduurzaming kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking. NunspeetEnergie werkt daarom samen met verschillende partners, onder andere met