Op Maandag 14 juni houden wij onze ledenvergadering. De vergadering vindt ook dit jaar weer digitaal plaats en start om 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende punten:

  • Benoemen nieuw bestuurslid
  • Oprichting coöperatie van lokale energie coöperaties i.v.m. de Regionale Energie Strategie
  • Nieuwe projecten
  • Voortgang lopende projecten
  • Gedachtenwisseling over verduurzaming en energietransitie

Veluwe 

Watt kun je doen?

De gemeenten op de Noord-Veluwe zijn, in samenwerking met Veluwe Duurzaam, een bespaaractie gestart. Inwoners uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten kunnen een gratis bespaarset aanvragen met een ledlamp, stand-by-stop en een bespaarladder met bespaartips.

50 gradentest

NunspeetEnergie spant zich in om op een duurzame wijze energie op te wekken. Nog beter is natuurlijk om energie te besparen! De energie die we niet gebruiken hoeven we immers ook niet op te wekken!

Om die reden willen we jullie attent maken op de 50 graden test van Milieu Centraal. Met deze test kun je nagaan of je woning geschikt is deze te verwarmen met een temperatuur van 50 graden.

Regionale Energiestrategie (RES)

Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is het op regionaal niveau te onderzoeken hoe in ie regio op optimale wijze duurzame energie kan worden opgewekt. U kunt meepraten via onderstaande link