Nieuwe Voorzitter

Tijdens de digitale ledenvergadering  heeft er een wisseling in het bestuur plaats gevonden. NunspeetEnergie heeft een nieuwe voorzitter. Oprichtster en voorzitter van het eerste uur Philipine Vinke heeft het stokje overgegeven aan Ton Marechal. Daarnaast heeft Michaël Nelck het bestuurslidmaatschap over genomen van Erwin van Overbeek. Met deze bestuurswisseling heeft de coöperatie zich weer verzekerd van een energieke toekomst.

Regionale Energiestrategie (RES)

Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is het op regionaal niveau te onderzoeken hoe in ie regio op optimale wijze duurzame energie kan worden opgewekt. U kunt meepraten via onderstaande link

De koudere wintermaanden zijn ideaal om te ontdekken waar de warmte uit uw woning weg lekt! Ons team heeft de eerste warmtescans gemaakt en inwoners goed inzicht gegeven! De service blijkt te voorzien in een grote behoefte. Inmiddels hebben we zoveel aanmeldingen ontvangen als we verwachten te kunnen nuitvoeren. Aanmelden kan alleen nog voor de wachtlijst!


Huiseigenaren kunnen vanaf volgende maand weer subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. De overheid stelt 84 miljoen euro beschikbaar. - NRC - 16 aug 2019