Red de Sneeuwbal

OM | Nieuwe energie is een energiecollectief van tientallen lokale energiecoöperaties dat samen met de Stichting Urgenda bij aan de CO2-reductie. Vanuit  deze samenwerking zijn zij een actie gestart om te voorkomen dat 15.000 sneeuwbalstruiken vernietigd gaan worden omdat ze in deze Coronatijd onverkoopbaar waren.

Op een aantal locaties kun je komende tijd gratis 1 of meer struiken ophalen.  

Algemene Leden Vergadering verschoven naar later tijdstip 

De Algemene Ledenvergadering zal ivm maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus NIET doorgaan op maandag 23 maart 2020. Wij zullen u tijdig informeren over de nieuwe datum.  - bericht van 14 maart 2020

Nieuwe Voorzitter

Ondanks dat de ledenvergadering (nog) niet door kon gaan, heeft NunspeetEnergie een nieuwe voorzitter. Oprichtster en voorzitter van het eerste uur Philipine Vinke heeft het stokje overgegeven aan Ton Marechal. Met deze bestuurswisseling heeft de coöperatie zich weer verzekerd van een energieke toekomst.

Regionale Energiestrategie (RES)

Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is het op regionaal niveau te onderzoeken hoe in ie regio op optimale wijze duurzame energie kan worden opgewekt. U kunt meepraten via onderstaande link

De koudere wintermaanden zijn ideaal om te ontdekken waar de warmte uit uw woning weg lekt! Ons team heeft de eerste warmtescans gemaakt en inwoners goed inzicht gegeven! De service blijkt te voorzien in een grote behoefte. Inmiddels hebben we zoveel aanmeldingen ontvangen als we verwachten te kunnen nuitvoeren. Aanmelden kan alleen nog voor de wachtlijst!

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.


Huiseigenaren kunnen vanaf volgende maand weer subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. De overheid stelt 84 miljoen euro beschikbaar. - NRC - 16 aug 2019