Inloop spreekuur

Vanaf donderdag 8 mei verzorgt de energiecoöperatie iedere 1e donderdag van de maand een inloopspreekuur. U kunt hiervoor tussen 10.00 en 12.00 uur terecht in de hal van het gemeentehuis.

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 28 mei 2024 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering is weer bij het WOC  Veluwse Heuvel en begint om 20.00 uur

 

 

Energiecafé op 25 januari 2023

Duurzaam Wonen

Met de stijgende energieprijzen is energiebesparing de voor de hand liggende oplossing om de kosten in de hand te houden.

De voor de hand liggende maatregelen zijn meestal al wel getroffen. De complexere maatregelen vragen vaak een forse investering. Ook als je de financiële middelen daar niet direct voor hebt liggen, zijn er mogelijkheden.

Speciaal voor het verduurzamen van de eigen woning is er de "Toekomst bestendig wonen lening".

Via deze link vindt je meer informatie: 

 

Verplichting hybride warmtepomp

Het kabinet heeft aangekondigd dat de hybride warmtepomp met ingang van 2026 als standaard gaat gelden. In de berichtgeving daar om heen is vooral ingegaan op de aanschafkosten voor een dergelijk systeem. Relevanter is de tijd waarin u deze pomp terug kunt verdienen. Onderstaande tool geeft hier inzicht in. 

Tool Berekening Terugverdientijd Hybride Warmtepomp
Excel – 42,1 KB 451 downloads

Salderingsregeling zonnepanelen aangepast

De afbouw van de salderingsregeling wordt met nog een jaar uitgesteld, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen echter versneld minder voordeel, om zo de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel (afbouw salderingsregeling per 1 januari 2023) in te lopen.

 

Salderen betekent dat je in een jaar de afgenomen en opgewekte met elkaar mag verrekenen, zodat je alleen je netto-verbruik betaalt. Gevolg hiervan is dus dat de prijs die je krijgt voor de stroom die je terug levert aan het stroomnet, hetzelfde is als de prijs die je als kleinverbruiker betaalt voor de stroom die je afneemt van het net. Het schema laat zien dat je in 2030 niet langer dezelfde prijs krijgt voor de stroom die je terug levert. Wel krijg je een ‘redelijke vergoeding’. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

Terugverdientijd verandert

Het afbouwen en uiteindelijk stoppen met de salderingsregeling betekent dat de terugverdientijd voor zonnepanelen langer wordt. Doordat er stapsgewijs wordt afgebouwd, is het echter lastig om de terugverdientijd van zonnepanelen uit te rekenen. Daarbij komt dat in de periode 2023-2028 de energiebelasting op stroom nog verder omlaag gaat en die op gas omhoog. De totale prijs van elektriciteit hangt in deze tijd echter niet alleen af van de belasting, maar ook van de ontwikkeling van het ‘kale’ leveringstarief. Nog een factor dus die het berekenen van de terugverdientijd bemoeilijkt.
Ondanks dit alles is het goed te beseffen dat zonnepanelen lang meegaan en daardoor beslist financieel aantrekkelijk blijven. En, niet te vergeten: zonne-energie is pure winst voor het milieu!

Wat je het best kunt doen vanaf 2030

Vanaf 2030 behaal je het beste resultaat door je eigen zonnestroom zo min mogelijk terug te leveren aan het net maar zo veel mogelijk op hetzelfde moment te verbruiken. Dat betekent dus overdag je afwasmachine, wasmachine en evt. de droger aanzetten. De meeste moderne machines zijn hiervoor uitgerust met een tijdklok. En vergeet niet om je elektrische auto op het moment dat de zon schijnt, te laden. Hopelijk zijn er in 2030 betaalbare huisaccu’s om je zonnestroom in op te slaan.

 

Nieuwsbrieven

Hieronder kunt u onze laatste nieuwsbrieven downloaden

2024

2022

2021

Doe de 50 gradentest

NunspeetEnergie spant zich in om op een duurzame wijze energie op te wekken. Nog beter is natuurlijk om energie te besparen! De energie die we niet gebruiken hoeven we immers ook niet op te wekken!

Om die reden willen we jullie attent maken op de 50 graden test van Milieu Centraal. Met deze test kun je nagaan of je woning geschikt is deze te verwarmen met een temperatuur van 50 graden.

Regionale Energiestrategie (RES)

Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is het op regionaal niveau te onderzoeken hoe in ie regio op optimale wijze duurzame energie kan worden opgewekt. U kunt meepraten via onderstaande link