Impressie Informatieavonden

9 september Vierhouten, Dorpshuis Horsterhoek

Ongeveer 30 personen hebben zich deze avond laten informeren over het collectieve inkooptraject dat de gemeente Nunspeet heeft opgestart en dat in samenwerking met Nunspeet Energie en Cobalt Energieoplossingen wordt uitgevoerd. Na een korte opening door Philipine Vinke, voorzitter van de energiecoöperatie, heeft Leon Jurg van Cobalt een toelichting gegeven op de technische installatie die is geoffreerd en heeft Anke Jurg toegelicht hoe Cobalt de opdrachtgever ontzorgt bij het terugvragen van de B.T.W.

Uit de vragen die door de zaal werden gesteld bleek dat er al het nodige huiswerk was gedaan en aan het einde van deze geslaagde avond ging een ieder naar huis met de nodige kennis over blauwe en zwarte panelen, string- en micro-omvormers en garantie. Uit de beantwoording van de laatste vraag bleek dat er per aangeschaft paneel een afdracht wordt gedaan waarmee een fonds wordt gevormd dat op termijn de recycling van de panelen garandeert.

Ook in dat opzicht is het investeren in zonnepalen via "Zon op Nunspeet" dus het investeren in onze gezamenlijke toekomst!