Voorinschrijving nieuw project Zonnedak :

DOET U MEE MET VERGROENEN?

Lokaal eigenaarschap

De coöperatie Nunspeet Energie maakt investeren in lokale duurzame energie mogelijk. Met 1000 zonnepanelen op het dak van Melkveebedrijf 'Lage Bijssel' aan de Oude Molenweg te Doornspijk gaan we 300.000 kWh groene energie per jaar opwekken. Met dit zonneproject zorgen we voor lokale energievoorziening  én lokaal eigenaarschap! Investeer mee en deel mee!

 

Rendement
U kunt investeren in dit project . U wordt daarmee mede-eigenaar en deelt mee in de opbrengsten. Naast aflossing rekenen wij op ten minste 5% rendement per jaar over ten minste 15 jaren looptijd.

Als we meer dan 5 % rendement halen krijgt daarvan een deel en een deel gaat in een lokaal duurzaamheidsfonds, zodat we weer in andere projecten kunnen investeren. Naast het financieel rendement gaan we voor lokaal rendement voor verduurzaming én een stabiele lokale energievoorziening.

 

Wie kan deelnemen?

Deelnemen is al mogelijk vanaf € 100. Voorwaarde is dat u woont in de gemeente Nunspeet of in de plaats Doorspijk (postcodes: 8071 - 8072 - 8075 - 8076 - 8077 - 8085) en lid bent van onze coöperatie. Bedrijven met een kleinverbruik aansluiting mogen ook meedoen, zolang uw stroomaansluiting niet groter is dan 3x80 ampère. Er geld een maximum van 1 deelnemer per adres. 

 

Voorinschrijving

De voorinschrijving is geopend. Laat uw interesse blijken via het onderstaande invulformulier. De voorinschrijving is gratis en vrijblijvend.  Bij de voorinschrijving geeft u aan met hoeveel participaties van € 100 per stuk u deel wenst te nemen. Er zijn maximaal 2500 participaties beschikbaar. Bij overschrijving kan de inleg gemaximeerd worden per adres. Als niet alle participaties worden volgeschreven zal de coöperatie voor het resterende deel bankfinanciering zoeken. 

 

Uitgebreide informatie

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar.  Dit document helpt u de risico’s, de kosten en het rendement van participatie
beter te begrijpen. Deze informatie is te downloaden middels onderstaande button. U kunt de informatie gebruiken om uw definitieve inschrijving te voltooien. Betaling van uw participaties vindt pas plaats nadat u zelf uw definitieve inschrijving hebt voltooid. 

Informatiememorandum Lage Bijssel Versie 13 4 22 Voor ALV
PDF – 616,4 KB 23 downloads

Vragen over deelname

Mocht u aanvullende vragen hebben over deelnemen in het zonneproject 'Lage Bijssel', dan kunt mailen naar info@nunspeetenergie.nl

 

Veel gestelde vragen

Vraag:  "Krijg ik naast het rendement ook mijn inleg terug?"

Antwoord: Ja, uitgangspunt is dat de deelnemers naast aflossing van hun inleg ook 5% rendement ontvangen. De coöperatie heeft voor het project een SCE subsidiebeschikking ontvangen waardoor de opbrengsten van de energieverkoop zijn zeker gesteld voor ten minste 15 jaren. In de uitgebreide informatie die medio januari aan de voorinschrijvers wordt toegestuurd zullen we dit nader uitwerken.

Vraag:  "Hoe kan dit project worden gebouwd als het stroomnet vol is?

Antwoord: Op dit moment Tennet welke mogelijkheden er zijn om duurzame projecten door te kunnen laten gaan. De uitkomst van het onderzoek wordt begin 2022 verwacht. De coöperatie gaat er vanuit dat project 'Lage Bijssel' een stroomaansluiting kan krijgen. Zolang dit niet 100% zeker is, zullen we u niet vragen om uw inleg te voldoen.

Vraag:  "Kan ik deelnemen om mijn eigen stroomverbruik te verduurzamen?"

Antwoord: Met uw deelname steunt u de lokale duurzame energievoorziening. Met uw deelname kunt u financieel meedelen in de opbrengsten. Het project is niet gekoppeld aan uw eigen energieverbruik of energiefactuur, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de oude postcoderoosregeling. De coöperatie verkoopt de energie én de groene certificaten aan een nader te bepalen marktpartij die daarmee zijn stroomverbruik verduurzaamt.

Vraag:   "Kan ik tijdens de looptijd van 15 jaren al eerder mijn inleg terug krijgen?"

Antwoord: Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden die de SCE subsidie hier aan stelt. Participaties zijn overdraagbaar binnen het deelnemende postcodegebied (dat wil zeggen, u kunt ze verkopen aan een ander lid van de coöperatie). Bij verhuizing of overerving geldt de eis aan het postcodegebied overigens niet.

Ja, ik wil graag gebruik maken van de voorschrijving. Neem contact met me op. 

Wij waken over uw privacy. Bovenstaande  gegevens zijn alleen voor Voorinschrijving bij NunspeetEnergie .  Deze gegevens worden niet met ander partijen gedeeld.