Opbrengst project VeldhuizenEnergie


Opbrengst
Op deze pagina krijgt u inzicht in de opwekking van de zonnestroominstallatie op het dak van Veldhuizenenergie. De opbrengst die u ziet is de totaalopbrengst. om uw eigen aandeel te berekenen kunt u de "Jaarlijkse opbrengst" delen door 160 (het totaal aantal panelen). Vervolgens vermenigvuldigt u dit getal met het aantal participaties wat u heeft aangekocht. De uitkomst is het totaal aantal MWh wat uw aandeel heeft opgebracht. Om dit om te rekenen naar kWh vermenigvuldigt u de uitkomst met 1000.

Voorbeeld:

Opbrengst mrt 18 - mrt
jaaropbrengst mrt. '18 - mrt. '19: 41.167 MWh /160= 0,2573
Uw opbrengst per participatie 0,2573 * 1000 = 257,3 KWh.
Uw opbrengst voor uw aandeel: bij voorbeeld 6 panelen: 257,3 * 6 = 1,5438 KWh


Projectgegevens "VeldhuizenEnergie

Share our website