FAQ's

Als participant in een project van NunspeetEnergie investeert u samen met andere inwoners in een collectieve zonnestroominstallatie op het dak van een lokaal bedrijf in de gemeente Nunspeet, U kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat u zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kunt of wilt leggen. Door deel te nemen aan een project, levert u een bijdrage aan de toename van het opwekken en gebruiken van duurzame energie in onze gemeente. Zelf profiteert u, samen met de andere deelnemende inwoners, van de opbrengsten door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening. Het financiële rendement kan per zonneproject variëren, maar zal in de regel ca. 2,5 - 3% bedragen.

Zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers uit de gemeente Nunspeeet met de postcodes 8071, 8072, 8075, 8076, 8077 en 8085 (Doornspijk) kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de participant een eigen energierekening heeft. Meedoen kan tot 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20% in het project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A hebben).


 
 
 
 
 
 

Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20% in het project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A hebben).

Als uw energie wordt verrekend in de huurprijs, kunt u helaas niet deelnemen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting. U kunt wel navragen of dit groene stroom is. Ook ondernemingen met een doorlaatwaarde hoger dan 3x 80 A kunnen niet participeren.
 

Een paneel in het zonnedak wordt verkocht als 1 participatie in het project. 1 participatie staat dus gelijk aan 1 zonnepaneel. Deze participatie kost eenmalig € 325 per stuk.

Particulier

U kunt participeren voor maximaal uw eigen jaarverbruik. Uiteraard kan het ook voor minder; u kunt vanaf 3 participaties meedoen. Stel dat u een jaarlijkse energierekening hebt voor ongeveer 2400 kWh, dan zou u 10 participaties (panelen) kunnen aanschaffen. Want 1 paneel levert 243 Kilowattuur op. Zo compenseert u  vrijwel het totale eigen elektriciteitsverbruik; (10 x 243 kWh =  2430 kWh) NunspeetEnergie adviseert u echter om deel te nemen tot 80/ 90% van het eigen verbruik. Dit biedt de mogelijkheden om zelf nog energie te besparen. In een later stadium kunt u altijd deelnemen in een volgend project van Nunspeet Energie, of in een later stadium nog participaties overr te nemen van bijvoorbeeld v. deelnemers die uit de postcoderoos verhuizen. Kijk voor uitleg over welke postcodes mee kunnen doen onder: ”Wat is een Postcoderoos?”

Ondernemers

Het grootste voordeel voor ondernemers is dat de energiebelasting verrekend wordt met de hoogste schijf van de door u betaalde energiebelasting. Momenteel € 0,1013 per kWh excl. BTW. Incl. BTW € 0,1225. Het rendement voor ondernemers zal iets lager zijn dan voor particulieren omdat de btw op de energiebelasting voor hen nu al aftrekbaar is. Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de participaties in het project mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van 10.000 kWh per jaar in de gaten te houden. Hierboven wordt door de belastingdienst geen korting op de energiebelasting meer gegeven; meer participaties dan 10.000 kWh levert dus geen extra voordeel meer op.


 
 

De financiële risico’s van uw deelname zijn beperkt. De coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. NunspeetEnergie is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is NunspeetEnergie verzekerd. Mocht er zich toch een onvoorziene situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is, denk bijvoorbeeld aan een uitzonderlijke situatie zoals oorlog of een natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de participaties/panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van de participaties. De overige financiële risico’s zijn in grote lijnen hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven of wijzigingen in de energiebelasting.!  De coöperatie zal natuurlijk inspelen op wijzigingen op de energiemarkt om de opbrengst van de projecten op peil te houden of te verhogen.
 

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de energiebelastingkorting die u ontvangt bij deelname aan het project van NunspeetEnergie. Bij deelname ontvangt u dus beide kortingen.

De korting op de energiebelasting staat van overheidswege voor 15 jaar vast. Daarom loopt dit project 15 jaar. Wanneer u eerder wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat u verhuist, kunt u uw participaties doorverkopen aan iemand die in hetzelfde postcodegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning.

Wat de participatie oplevert, is (15 jaar lang) een jaarlijks terugkerend financieel voordeel van ongeveer 2,3% op uw investering. En natuurlijk een belangrijke CO2-reductie van uw huishouden doordat het opwekken en gebruik van duurzame energie in Nunspeet toeneemt. Met deelname aan Zonneproject Veldhuizen Energie wordt ook de organisatie van het zonneproject volledig voor u verzorgd; u legt eenmalig in en ontvangt jaarlijks uw financiële voordeel. Wel bent u als participant tevens lid van onze coöperatie, waarvoor jaarlijks een bescheiden lidmaatschap wordt gevraagd. (prijspeil 2017: 15 euro per jaar).

Uw opbrengst bestaat uit een door de Belastingdienst gegarandeerde teruggave van de energiebelasting voor een periode van 15 jaar. De belastingkorting krijgt u over de stroom die is opgewekt door uw deel van de installatie. Stel u hebt vier participaties. Deze leveren samen ca. 980 kWh per jaar op. Dan is de korting op uw energiebelasting ongeveer 120 euro per jaar.
Daarnaast wordt de stroom door NunspeetEnergie verkocht aan de energieleverancier Greenchoice. Met deze stroomopbrengst wordt het beheer en de administratie van het project betaald. Het bedrag dat eventueel overblijft, wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers of voor nieuwe projecten aangewend. In de algemene ledenvergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op beslissingen.

Rekenvoorbeeld voor iemand die voor vier participaties/panelen deelneemt:

Investering: 4 x € 325 = € 1.300 (vrijgesteld van BTW)
Verwachte opbrengst in kWh: ca. 980 kWh per jaar (bij 245 kWh opbrengst per paneel per jaar)
De opbrengst gedurende de 15 jaar waarin u de teruggave van de energiebelasting krijgt, bedraagt dan: € 120,12 per jaar (bij opbrengst van 245 kWh per paneel per jaar)

De netto opbrengst bestaat uit:
Teruggave energiebelasting: 980 kWh maal € 0,1013 + 21% btw = € 120,12

NunspeetEnergie heeft gekozen voor Greenchoice als partner in het Velhuizen Energie project. Als u als participant ook gebruik maakt van Greenchoice als energieleverancier, hoeft u niets te doen om het belastingvoordeel te verrekenen. Dat is wel zo makkelijk voor u. Er is een aantal andere leveranciers die ook automatisch voor u het belastingvoordeel verrekenen. Deze partijen zijn (voor zover wij hebben kunnen nagaan) naast Greenchoice ook Engie, Qurrent, Nuon en De Unie.

Maakt u gebruik van een andere leverancier, dan moet dient u persoonlijk uw aangifte te doen indien de energieleverancier de postcoderegeling ondersteunt. Energieleveranciers die de regeling niet ondersteunen hoeven geen energiebelasting uit te keren. Aangezien u als particulier geen aanspraak maakt op uitbetaling van energiebelasting zult u moeten overstappen naar Greenchoice of een andere leverancier die de regeling ondersteunt.

De coöperatie Nunspeet Energie is eigenaar van de panelen. Als lid bent u op uw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie en participant in de installatie op het dak van Veldhuizen Energie. Met de inleg voor participaties wordt zonne-installatie gefinancierd. NunspeetEnergie zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

De zonnestroominstallatie zal aan het einde van de looptijd van het project (15 jaar) worden beëindigd. Na 15 jaar stopt de regeling van overheidswege. Om te voorkomen dat NunspeetEnergie voor verwijderkosten komt te staan, zal de installatie eigendom worden van de dakeigenaar.

NunspeetEnergie is op 13 april 2017 opgericht en is een inwoners-initiatief, opgericht om de verduurzaming van Nunspeet te versnellen en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van de Gemeente Nunspeet. Onze missie: “Samen gaan wij voor een duurzaam Nunspeet voor deze en komende generaties”.
Vele onderzoeken wijzen uit dat wij als maatschappij hard bezig zijn onze planeet te verwaarlozen en hem eigenlijk kapot te maken. Door de komst van zonnepanelen kunnen we elektriciteit opwekken op een duurzame manier. De zon is, net als wind, een bron die onuitputtelijk is. Door het opwekken van elektriciteit uit zo’n bron kunnen vele generaties nog genieten van de planeet Aarde. NunspeetEnergie zet zich op dit gebied in voor iedereen in de gemeente Nunspeet (Vierhouten, Elspeet, Hulshorst en Nunspeet) en levert een bijdrage aan de klimaatneutraliteit. NunspeetEnergie staat daarbij open voor alle duurzame energievormen, waarbij schaal, kennis en samenwerking belangrijk zijn.

De eigenaren van Veldhuizen Energie hebben het dak aan de coöperatie aangeboden. Zij hebben niet het hele dak nodig om in hun eigen behoefte aan zonnepanelen te voorzien. Zij vonden het een mooie kans om hun dak te delen met de inwoners van de gemeente Nunspeet. Zo wordt het hele dak gebruikt voor duurzame opwekking. Daarom hebben zij contact gezocht met het bestuur van NunspeetEnergie. Veldhuizen Energie stelt het dak voor een laag bedrag ter beschikking. Het bestuur van Nunspeet Energie onderzoekt op dit moment met meer ondernemers uit de gemeente Nunspeet het gebruik van hun grote bedrijfsdaken.

NunspeetEnergie verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken. De participaties die u hebt in de coöperatie gelden echter wel als deel van uw eigen vermogen. Dat wil zeggen dat u deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. U betaalt alleen belasting als uw totale vermogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt (€ 24.437 per persoon in 2016). Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543 en https://www.belastingdienst.nl.

Ja, om mee te kunnen doen met zonneprojecten is lidmaatschap van de energiecoöperatie verplicht. Dit volgt uit de overheidsregeling waarmee NunspeetEnergie werkt. Het lidmaatschap bedraagt € 15,00 per jaar. (prijspeil 2017).

De jaarlijkse contributie is benodigd voor het in stand houden van de coöperatie. Het beheer en onderhoud van de zonnepanelen, voor de benodigde verzekeringen, voor het betalen van de huur voor het dak of pacht voor het grondperceel, voor het aanleggen van een reservering voor het tijdig vervangen van componenten als omvormers en voor het voeren van de administratie van de coöperatie.

Nee, u wordt lid van de coöperatie NunspeetEnergie. NunspeetEnergie is zelf geen energieleverancier. Wij hebben voor dit project gekozen voor energieleverancier Greenchoice. Overstappen naar Greenchoice is niet verplicht, maar wel handig voor u als participant.

Een postcoderoos staat voor de aanduiding van een gebied - grenzend aan een postcodegebied met een duurzaam energie-initiatief - dat kan profiteren van een energiekorting
Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen. Voor het Veldhuizen Energie zonneproject betreft het de volgende postcodes: 8071, 8072, 8075, 8076, 8077 en 8085 (Doornspijk).
 

Als u verhuist binnen de bovenvermelde postcoderoos verandert er niets. U blijft gewoon meedoen aan dit postcoderoos project. Als u naar een adres buiten de postcoderoos verhuist, kunt u niet langer meer deelnemen aan het Zonnestroomproject Veldhuizen Duurzaam. NunspeetEnergie zal de, door u aangekochte, participaties/ panelen waarderen in de vorm van een adviesprijs.
De volgende scenario’s zijn denkbaar:

  1. U verkoopt zelf uw panelen aan de nieuwe bewoner van de woning of aan een inwoner binnen de postcoderoos van het zonnestroomproject. Deze nieuwe eigenaar betaalt de hiervoor de naar rato kostprijs;
  2. Als dat niet lukt gaat NunspeetEnergie de panelen aanbieden aan de andere deelnemers aan het project;
  3. Als dat geen koper oplevert kijken we of er in ons totale netwerk nog een belangstellende te vinden is (we gaan er eigenlijk vanuit dat er in de toekomst continu belangstelling zal zijn);
  4. Als er dan nog steeds geen koper is en de financiën van de coöperatie het toestaan, treedt artikel 8.6 van de statuten in werking en dan nemen we de panelen tijdelijk zelf over en zoeken we verder naar een nieuwe belangstellende;
  5. Als de coöperatie geen financiële middelen heeft dan zit je er als deelnemer nog enige tijd zelf aan vast, totdat er alsnog een koper gevonden is.

Nee, u wordt geen energieleverancier. De coöperatie (NunspeetEnergie) ook niet. De stroom wordt terug geleverd aan het net en wordt door NunspeetEnergie verkocht aan de energieleverancier Greenchoice. Greenchoice behoort nu al enige jaren tot de groenste energieleveranciers van Nederland. Bij voorkeur kunt u de stroom dan weer afnemen van deze energieleverancier. U krijgt 100% duurzame lokaal geproduceerde stroom tegen een eerlijke prijs.

Alle kosten van onderhoud (ook schoonmaak), verzekeringen en reparaties worden uit de jaarlijkse bijdrage en de verkoop van stroom betaald. U bent daardoor verzekerd van stroomopbrengst van uw zonnepanelen.

NunspeetEnergie heeft een recht van opstal gekregen. Dit is een officieel zakelijk recht. Dat is door notariaat Pieltjes in Nunspeet ingeschreven in het kadaster. Dat betekent dat een eventueel nieuwe eigenaar van het gebouw de zonneinstallatie moet respecteren.

De bestuursleden van de coöperatie verrichten hun diensten volledig op vrijwillige (onbetaalde) basis. De voor hun functie gemaakte kosten dienen ze te kunnen verantwoorden aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

NunspeetEnergie is een coöperatieve vereniging, welke is opgericht door een aantal initiatiefnemers. De rechtsvorm Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) past het beste bij de activiteiten van NunspeetEnergie en voor de bescherming van haar leden. Alle deelnemers hebben hierdoor even veel te zeggen binnen de coöperatie en het beschermt de deelnemers tegen aansprakelijkheid.

Initieel wordt het bestuur gevormd door de initiatiefnemers van NunspeetEnergie. Dit zijn Philipine Vinke (voorzitter) Gert Wentzel (penningmeester) Piet de Zwarte (secretaris) Erwin van Overbeek (lid) en Leendert Wijnbergen (lid). Tijdens de eerste ledenvergadering worden zij officieel benoemd. Een bestuursperiode duurt 3 jaar. Daarna kan hun bestuursperiode uiterlijk 2x verlengd worden. Na een bestuursperiode hebben zij geen bemoeienis meer met de coöperatie.

Vul het aanmeldformulier in op deze website en wij nemen contact met u op.

Share our website