2e Algemene Ledenvergadering Nunspeet Energie


 •   29/03/2019 - 19/04/2019
 • Veldhuizen Energie Nunspeet

Nunspeet Energie
Algemene Ledenvergadering 2019
11 april 2019
Aanvang 20:00 uur
Lokatie: Veldhuizen Energie te Nunspeet
 
 
Agenda:
 1. Opening door voorzitter Philipine Vinke
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaaroverzicht secretaris
 6. Financieel overzicht door penningmeester Gert WentzelBenoeming kascommissie
 7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 8. Plannen voor 2019 – 2020
 9. Samenstelling werkgroepen
 10. De werkgroepen stellen zich voor. Een kennismaking met de vrijwilligers van de werkgroepen.
 11. Rondvraag en sluiting.
 
 
 
 
Share our website